Domains owned by Dong Shi Jing Gu Zhao Ming Ke Ji You Xian Gong Si.

According to Whois Repo index, Dong Shi Jing Gu Zhao Ming Ke Ji You Xian Gong Si owes just a domain name.

NameDong Shi Jing Gu Zhao Ming Ke Ji You Xian Gong Si
Streetdong cheng qu shi jing gong ye qu zhang lu 2 hao
CityDongguan
Countrycn
Postal Code523129
Phone+86.076933234926
Fax+86.076933234926
eMailbill2008.wu@163.com

epco-led.com

Owned by dong shi jing gu zhao ming ke ji you xian...
DOMAIN EXPIRED
on June 29, 2016