Domains owned by Dongguan Humen Yong An Ji Xie Chang.

According to Whois Repo index, Dongguan Humen Yong An Ji Xie Chang owes just a domain name.

NameDongguan Humen Yong An Ji Xie Chang
Streetguang tai lu, humen town, dongguan city
Citydongguan
CountryCN
Postal Code523006
Phone+86.76985157756
Fax+86.7698515821
eMailinfo@yajxc.com

yajxc.com

Owned by dongguan humen yong an ji xie chang
DOMAIN EXPIRED
on Aug. 9, 2018