Domains owned by Guang Dong Sheng Jia Ge Jian Ce Zhong Xin.

According to Whois Repo index, Guang Dong Sheng Jia Ge Jian Ce Zhong Xin owes just a domain name.

NameGuang Dong Sheng Jia Ge Jian Ce Zhong Xin
Streetguang zhou shi zhong shan yi lu 40hao 4lou
CityGuangZhou
CountryCN
Postal Code510120
Phone+020.5928333177
Fax+020.5928730616
eMailclh@gdpi.gov.cn

gdprice.org

Owned by guang dong sheng jia ge jian ce zhong xin
Expires on Sept. 23, 2019.