Domains owned by Jianglikun.

According to Whois Repo index, Jianglikun owes 4 different domain names.

NameJianglikun
Streethaidianlongxianglujia6haolou7men502
CityBeijing
CountryCN
Postal Code100036
Phone+86.13699273371
Fax+86.13699273371
eMail60863@163.com

tui18.com

Owned by jianglikun
DOMAIN EXPIRED
on Oct. 16, 2016

tui18edu.com

Owned by jianglikun
DOMAIN EXPIRED
on June 24, 2016

jianglikun.com

Owned by jianglikun
DOMAIN EXPIRED
on March 11, 2016

hong18.com

Owned by jianglikun
DOMAIN EXPIRED
on Feb. 14, 2017