Domains owned by Shang Hai Zhou Jie Wang Luo Ke Ji You Xian Gong Si.

According to Whois Repo index, Shang Hai Zhou Jie Wang Luo Ke Ji You Xian Gong Si owes just a domain name.

NameShang Hai Zhou Jie Wang Luo Ke Ji You Xian Gong Si
StreetShang Hai Shi Qing Pu Qu Nan Xiang Lu 1Hao 1Ceng HQu 170Shi,,
Citybeijing
CountryCN
Postal Code100000
Phone+86.02154451142
Fax+86.02154451142
eMail460868316@qq.com

btc798.com

Owned by Shang Hai Zhou Jie Wang Luo Ke Ji You Xian...
DOMAIN EXPIRED
on Aug. 8, 2016