Domains owned by Shang Hai Zhu Chao Zhan Lan Fu Wu You Xian Gong Si.

According to Whois Repo index, Shang Hai Zhu Chao Zhan Lan Fu Wu You Xian Gong Si owes just a domain name.

NameShang Hai Zhu Chao Zhan Lan Fu Wu You Xian Gong Si
StreetShang Hai Shi Jia Ding Qu He Xuan Lu Jiang Qiao Wan Da Guang Chang 8Hao Xie Zi Lou 1301
CityJia Ding
CountryCN
Postal Code200063
Phone+86.02159576977
Fax+86.02154738306
eMail234065540@qq.com

cssc-expo.com

Owned by Shang Hai Zhu Chao Zhan Lan Fu Wu You Xian...
DOMAIN EXPIRED
on Aug. 18, 2016