Domains owned by Shenzhen Zhongdian Wangluo Jishu Youxian Gongsi.

According to Whois Repo index, Shenzhen Zhongdian Wangluo Jishu Youxian Gongsi owes 2 different domain names.

NameShenzhen Zhongdian Wangluo Jishu Youxian Gongsi
StreetRm 202,Aerospace Bld Keji 10 Rd S,Hightech Park Nanshan District
CityShenzhen
CountryCN
Postal Code518048
Phone+86.13008891423
eMailliujie@szonline.net

cntronics.com

Owned by Shenzhen Zhongdian Wangluo Jishu Youxian G...
DOMAIN EXPIRED
on Aug. 6, 2017

eecnt.com

Owned by Shenzhen Zhongdian Wangluo Jishu Youxian G...
DOMAIN EXPIRED
on Aug. 8, 2017