Domains owned by Zhou Jian.

According to Whois Repo index, Zhou Jian owes 5 different domain names.

NameZhou Jian
Streetkexuedadao 100 hao,,
Cityzheng zhou
CountryCN
Postal Code450001
Phone+86.037167783933
Fax+86.037167780934
eMailzhoujian870113@163.com

114dxs.com

Owned by zhou jian
DOMAIN EXPIRED
on June 6, 2016

qiyimao.com

Owned by zhou jian
DOMAIN EXPIRED
on May 12, 2016

ttb9.com

Owned by Zhou Jian
DOMAIN EXPIRED
on March 30, 2017

hly800.com

Owned by Zhou Jian
DOMAIN EXPIRED
on Sept. 20, 2016

52bus.com

Owned by Zhou Jian
DOMAIN EXPIRED
on Feb. 23, 2017